Coachning

Scandinavian

Coach Association

 

"Om du gör det du alltid har gjort,

kommer du att få det du alltid har fått."

 

Vill du hjälpa dig själv och andra

att prestera bättre?

 

Vad skulle det innebära för dig om du kunde hjälpa andra att verkligen hitta sina drivkrafter och nå resultat? Vilken utveckling skulle ditt företag nå om ni var ännu mer fokuserade och grundade i era värderingar? För oss är coaching inte bara att hjälpa andra utan också hjälpa oss själva, vilket kan innebära att sätta personliga mål som driver och står i samklang med sammanhanget.

 

Det kan också innebära att individer hittar och bibehåller sin motivation. I våra kurser lär vi ut de modeller och verktyg som du kan använda för coaching i världsklass. Du får möjlighet att prova på genom olika övningar och stöd i dina reflektioner om hur du kan integrera coachingen i din vardag som ledare, konsult, coach, medarbetare och vän. På våra coachingkurser kommer du att få ta del av och träna på de attityder, modeller och verktyg som världens mest framgångsrika coacher använder sig av dagligen.

SCA certifieringsutbildning

 

SCA certifieringsutbildning i coaching vilar på de kriterier och riktlinjer som är nödvändiga för en etisk och skicklig coach. En grundprincip för oss är att enbart certifiera de coacher vi själva vill rekommenderar vidare till andra.

Vad krävs för att bli certifierad hälsocoach?

Två godkända utbildningssteg om totalt 12 dagar, motsvarande cirka 96 tränarledda timmar.

Erfarenhet från ett minimum av 50 egna coachingtimmar.

Flera dokumenterade coachingtillfällen (video, ljudinspelning) med individuell återkoppling från några av Sveriges mest meriterade coacher.

Genomfört och redovisat individuella och gemensamma arbeten utifrån kurslitteratur, motsvarande minst 80 timmar.

Införlivande av SCA:s utgångspunkter och etiska riktlinjer i sin coaching.

 

Två utbildningssteg – totalt 12 dagars utbildning

För att bli certifierad hälsocoach krävs att man genomgår två steg:

Steg 1: Hälsocoaching (grundkurs - 5 dagar). Läs mer>>>

Steg 2: Hälsocoach Certification Training (7 dagar).

 

 

Pris Coaching

Steg 1: Hälsocoaching (grundkurs) 12 000 kr + moms. I priset ingår kursliteratur, mat och fika. Logi och resa tillkommer

Steg 2: Hälsocoach Certification Training 26 000 + moms. I priset ingår kursliteratur, mat och fika. Logi och resa tillkommer.*

 

Övriga utbildningar

Lär dig hantera stress och press 2 880 kr + moms. I priset ingår kursliteratur, mat och fika. Logi och resa tillkommer

Hälsoinriktad Entreprenör 12 000 kr + moms. I priset ingår kursliteratur, mat och fika. Logi och resa tillkommer

 

*Nya kurstarter under 2015 gällande Hälsocoachutbildning kommer att hållas utomlands till samma pris som ovan där logi, mat och resa tillkommer. Läs mer >>>

Copyright © 2012-2015 Scandinavian Coach Association All Rights Reserved info@scassociaton.se